สรุปการใช้บริการ กลุ่มส่งเสริม.pdf

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. 
นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ภายใต้แนวคิด “72 พรรษา มหาราชา นักเรียนไทยสุขภาพดีด้วยวิถีจิตอาสา” ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดวัดบ่อทอง และ
โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมี
นางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
นางสาวนิตยา มีใจสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
นางสาวสุรัตยา รอดรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยใน และ
นายเสถียร ประเสริฐสังข์ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ 

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดสะแก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส นางสาวนิตยา มีใจสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
นางสาวสุรัตยา รอดรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยใน และ
นายเสถียร ประเสริฐสังข์ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย
นางช่อลดา ทองผิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ
นางสาวชลิดา กิตติคุณ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประสบเหตุบ้านพักอาศัยของนักเรียนไฟไหม้ โดยมีนักเรียน
พักอาศัยอยู่ จำนวน 3 คน 1.ด.ช.ภัทรพล โพธิ์ดี นักเรียนชั้นอนุบาล 1
2.ด.ช.พัชรพล ป้อมสุวรรณ นักเรียน ชั้น ป.1 และ 3.ด.ช.ธีระพล สิมงาม
นักเรียน ชั้น ป.3 และในโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น 

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ค่ายลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.กัมพล เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย กองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๓๕ แห่ง รวมจำนวนลูกเสือ เนตรนารี ๕๗๐ คน
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมพิธีพร้อมกันนี้

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา “โครงการโรงเรียนปลอดภัย” โดยบริษัท สยาย สไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

มอบหมายให้ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

“โครงการโรงเรียนปลอดภัย” โดยบริษัท สยายสไมล์โบรกเกอร์

(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด

รองสายใจ พุ่มถาวร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กัมพล เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นางช่อลดา ทองผิว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และมอบทุนการศึกษาฯ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนวัดนาวง, โรงเรียนวัดบางพูน, โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง, โรงเรียนวัดกลางคลองสาม,โรงเรียน
คลองบ้านพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตประสบเหตุอัคคีภัย ๓ ราย
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ดร.กัมพล เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

พร้อมด้วย นายเสถียร ประเสริฐสังข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

และนางสาวชลิดา กิตติคุณ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นตรวจเยี่ยมและมอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตประสบเหตุอัคคีภัย ๓ ราย

การเปิดงานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยยาเสพติด และร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ทักษะชีวิตที่ดีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565
คณะทำงานตรวจประเมินกลุ่มที่ 1
ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 


มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน "กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบเหตุอัคคีภัย ณ โรงเรียน
วัดบางเดื่อ

มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 นักเรียนเสียชีวิต ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน
"กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550" เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต
ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระบบงาน

 เอกสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา