ภาพกิจกรรม ปี 2565


มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถชน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน "กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565  ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
มอบหมายให้ ดร. วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพป. เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
"กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน พร้อมคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

ดร. วิเชียร วาพัดไทย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดปทุมทอง

ดร. วิเชียร วาพัดไทย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดถั่วทอง 

ดร. วิเชียร วาพัดไทย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนนิธิองค์ปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป. ปทุมธานี เขต 1


มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนป่วย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเงิน "กองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พ.ศ. 2550"
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
มอบหมายให้ ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต 1